Plans de contingència

Perquè el millor és recuperar la normalitat el més aviat possible davant incidents imprevisibles com incendis, inundacions, vandalisme, fallades de subministrament …

Tant a nivell logístic, d’infraestructures i tecnologia en NETWORKIA disposem d’una àmplia varietat d’espais i serveis per ajudar a fer front a imprevistos que afectin l’activitat normal de l’empresa. Solucions fins a 30 llocs de treball.

Amb aquesta fórmula temporal, li assegurem recuperar la seva activitat diària com més aviat millor a nivell d’espais i comunicacions (veu i dades) centralitzant la solució en un sol contracte.