POLÍTICA DE COOKIES

És possible que NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L. reculli informació a través de les seves pàgines Web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per a desenvolupar i esbrinar l’origen del trànsit i el volum d’ús de la nostra Web. A vegades les cookies s’utilitzen per a assistir-li en la cerca d’informació apropiada i per a guiar la seva visita segons les seves preferències. Per exemple, una cookie pot ser utilitzada per a recordar-li la seva informació d’accés (login) si vostè tria l’opció “Recordar” en el moment d’establir aquesta informació. Si Vostè no desitja rebre cookies des de les nostres Web, pot indicar-li a la seva browser que les rebutgi o que li ho indiqui cada vegada que rebi una, de manera que pugui rebutjar-la al moment. No obstant això, rebutjar les cookies pot impedir-li accedir a algunes parts de la Web.