POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:
La responsable del tractament de les dades recollides a través del lloc web, www.networkia.es (en endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és NETWORKIA BUSINESS CENTER SL, amb CIF B-65.717.456, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Avinguda Corts Catalanes nº8.
Pots posar-te en contacte amb NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: networkia@networkia.es

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:
2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? Tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les següents finalitats: 1. a) En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
2. 2. b) Enviament d’informació sol•licitada a través dels formularis disposats en el Lloc Web.
3. 3. c) Trametre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat del lloc web i del sector del Marketing Digital.
Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.
Els camps d’aquests registres són de resposta obligatòria, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.
2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

3.- Legitimació:El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. a) La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma previa a una eventual contratación.
2. b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que, després la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les dades o els facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
Facilitant qualsevol tipus d’informació personal a la web, tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i el tractament d’aquesta informació amb les finalitats descrites a continuació:

Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través d’ la nostra web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com conferencia. Aquest mitjà inclou trucar-li per telèfon o comunicar-nos amb Vostè via e-mail.
Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir de la informació prèviament sol·licitada per Vostè via online o proporcionar informació general sobre els serveis oferts. Quan nosaltres vam sol·licitar Dades Personals per a màrqueting i promocions, però, generalment oferim la possibilitat que esculli l’ús que vol que es doni a les seves Dades Personals.
Selecció de Personal (Recruitment). Si vostè ens fa arribar una sol·licitud de feina en línia, les seves Dades Personals o curriculars seran utilitzades per aquest fi, la qual cosa inclou contactar amb Vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser que sigui necessari que es registri a la nostra web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqui el contrari NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L mantindrà les seves Dades Personals i curriculars en arxius de la seva propietat per a ser considerats de cara a futures ofertes d’ocupació.
Proveedors (Partners). La web de NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L permet als seus proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis. Aquests Dades Personals s’utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquests fins.
Manteniment de la web i realització d’enquestes de satisfacció. S’utilitzaran les seves Dades Personals i opinions amb l’objectiu de mantenir i millorar la nostra web. Així mateix, les seves dades personals poden ser utilitzats en la realització d’enquestes de satisfacció clients.
Compilació de conjunts estadístiques referents a l’ús de la web.

4.- Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L, llevat obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.
Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractats per a la prestació dels serveis de NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L, així com per al enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de la eina que aquesta companyia facilita, el que comporta que les dades introduïts són transferits als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l’usuari consenteix de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.
De manera ocasional, als usuaris que estiguin subscrits al nostre butlletí (newsletter) i també estiguin donats d’alta a Facebook, els oferirem contingut promocional de a través de l’esmentada xarxa social.

5.- Drets: Com interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si el responsable NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L està tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d’acord amb el que preveu la mateixa:
• Dret d’ACCÉS a les teves dades personals
• Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes
• Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre d’altres motius, els dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la RESTRICCIÓ D’ TRACTAMENT de les dades, en el cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.
Podràs exercir aquests drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i / o de correu electrònic que es fa constar en l’apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals. “
A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

POLÍTICA DE COOKIES

És possible que NETWORKIA BUSINESS CENTER S.L reculli informació a través de les seves pàgines web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació Recollida per aquests medios serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar l’origen del trànsit i el volum d’ús de la nostra web. En ocasions les cookies s’utilitzen per assistir-lo en la recerca d’informació apropiada i per guiar la seva visita segons les seves preferències. Per exemple, una cookie pot ser utilitzada per recordar l’inici de sessió (login) si vostè escull l’opció “Recordar” en el moment d’establir aquesta informació. Si Vostè no desitja rebrecookies des de les nostres web, que descriu al seu browser que les rebutgi o que l’hi indiqui cada vegada que rebi una, de manera que pugui rebutjar-al moment. No obstant això, rebutjar les cookies pot impedir accedir a algunes parts de la web.