• flexible office

  S’està demostrant que una de les bases de l’èxit per a una bona planificació empresarial és poder comptar amb un nivell de flexibilitat que ens permeti adaptar-nos a la realitat que se’ns presenta diàriament. A hores d’ara, comprometre’s a lloguers a llarg termini és arriscat i tanmateix complicat. Aquí és quan entra en joc l’oficina flexible.

  Els equips de treball distribueixen la seva activitat entre diversos espais: l’oficina, la casa i altres espais condicionats a aquest efecte. Potser no es necessitin espais capaços d’albergar a tot l’equip ja que, si es van combinant i no coincideixen tots alhora, amb una oficina que compti amb la meitat de llocs pot ser suficient.

  En aquest sentit, tenir la capacitat d’ampliar i reduir espai de treball també suposa un avantatge important ja que en un determinat moment podem necessitar reduir la plantilla i, al cap d’un temps, ampliar com a resposta a una reactivació de l’activitat.

  L’oficina flexible, tal com el seu nom indica, ofereix flexibilitat en temps i nombre de llocs amb el seu conseqüent impacte en el budget de l’empresa que es podrà adaptar segons les necessitats que es requereixin en cada moment.

  Des de l’oficina privada, passant per l’Office Pass, l’oficina virtual i els bons de sales de reunions són solucions proposades pels Workspaces NETWORKIA de cara a facilitar el servei d’oficina on demand o també anomenat de pagament per ús. Es tracta de serveis adaptats als nous temps i amb totes les garanties tant sanitàries com de seguretat.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.