• Cal esmentar a més, que la companyia, per part seva, ha d’afavorir un clima laboral adequat, on el treballador se senti valorat i compti amb la confiança dels seus companys i superiors, que són factors clau per a la captació i retenció d’un talent anomenat a “marcar la diferència”. En aquesta diferència resulta clau l’espai.

  La polivalència i disseny de cadascuna de les zones del workspace dóna sentit a les diferents necessitats que tenen dia a dia les persones per a relacionar-se en el seu àmbit laboral. Des d’un phone booth per a realitzar una trucada confidencial, un meeting point per a mantenir reunions de caràcter informal fins a una zona de descans o desconnexió on poder recarregar piles.

  Segons un estudi d’Harvard Business School, la motivació sol perdre’s després de sis mesos en el lloc de treball en un 85% dels casos, així que, les empreses han de posar en marxa una sèrie de mecanismes per a mantenir cohesionat i motivat a l’equip. L’equació sembla clara. A major satisfacció amb el lloc de treball, major productivitat, amb el qual és obvi que els beneficis influiran també en la totalitat de l’empresa. Al mateix temps, nombrosos estudis demostren el que el sentit comú ja intuïa: La flexibilitat en el lloc de treball. A l’hora de conservar i atreure el talent professional, és indispensable aconseguir un índex elevat de flexibilitat laboral. Cada vegada són més les empreses que aposten per un model de treball flexible ja que millora els resultats en vista de que està íntimament lligada a l’augment de la productivitat.

  En aquest sentit, Networkia Business Center aposta de ple per l’espai de treball flexible i personalitzable compost per zones comunes en les quals es creen i intercanvien idees i vincles entre persones. De fet, Networkia compta amb cinc workspaces distribuïts entre Madrid i Barcelona amb serveis com a oficines corporatives, oficines flexibles, despatxos privats, sales de reunions, oficines virtuals, coworking, etc. configurats seguint aquesta pauta.

  Treballar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment”, és cada vegada més comú en la filosofia de l’àmbit empresarial; aquesta vegada, els toca a les companyies adaptar-se al treballador. Més primerenc que tard tots dos sortiran beneficiats per aquesta tendència.

  En definitiva, la satisfacció i la felicitat en el treball comporten múltiples beneficis. No hi ha dubte que l’ambient laboral té un gran paper a l’hora de determinar el nivell de satisfacció de qualsevol empleat. En aquest punt, és on sens dubte, l’espai de treball i la seva capacitat de ser flexible juga un paper fonamental com catalitzador de tot l’anteriorment esmentat. -Paula López Girbau

  Leave Comment

  Your email address will not be published.